• +31 06 53784632
  • .

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

In de visie van SL!M Management zijn wij een verlengstuk van de ondernemer. Bij SL!M Management adviseren we onze cliënten als mede-ondernemer. Want er wordt van je als ondernemer de laatste jaren steeds meer verwacht. Gelukkig hoef je er met onze hulp niet alleen voor te staan..

Onze diensten:

Adviseren bij het inrichten van doelmatige administratie;
Geheel of gedeeltelijk bijhouden van de administratie;
Verzorgen van tussentijdse overzichten (kwartaal- en halfjaarrapportering);
Samenstellen van de jaarrekening;
Opstellen van publicatie stukken;
Verzorgen van diverse belastingaangiftes;
Controleren van de door de klant in eigen beheer tot stand gekomen administratie;
Verzorgen van loonadministratie.
Jaarrekeningen.

Een van de kerntaken van SL!M Management is het verschaffen van zekerheid bij financiële verantwoordingen. De bekendste verantwoording die hieronder geplaatst kan worden is de jaarrekening. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie en het resultaat van de onderneming. In het geval dat je onderneming verplicht is om publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel kan SL!M Management de benodigde stukken snel aan de hand van de jaarrekening voor jouw produceren. De ondernemers van SL!M zijn goed opgeleid en de jaarrekeningen laten we opstellen door onze Register Account die haar Master heeft behaald aan de universiteit van Nyenrode, zonder dat we de tarieven hanteren van de Big Four accountantskantoren.

Tussentijdse cijfers.

Steeds meer vormen de tussentijdse cijfers (maandelijks, kwartaal of halfjaar) een sturingselement voor de bedrijfsexploitatie van morgen. In de huidige dynamische samenleving wordt de vraag ‘hoe heb ik het gedaan?’ veel frequenter gesteld, met name omdat de ondernemer alert moet kunnen reageren op de kansen in de markt. SL!M Management is voor deze managementinformatie de ideale contactpersoon. Wij kunnen deze informatie maken, verstrekken, analyseren en daarnaast fungeren wij als klankbord bij de verdere stappen die je als ondernemer voor ogen heeft.

Over ons

De oprichters van SL!M hebben een stevig fundament aan ervaring, opleiding, creativiteit, mentaliteit en de drive om het midden en klein bedrijf te voorzien van (financiële) planning, voedende ideeën en (online) marketing. Hierbij staat service hoog in het vaandel en is de overhead laag. Slim is officieel gecertificeerd door Google voor Adwords en Analytics. Neem met ons contact op via 0653784632 om de mogelijkheden te bespreken.

Marketingfacts